ලොව කැළඹු හමුදා අංශ

මේ දවස් වල ලෝකය දිහා බැලුවාම, ලෝකයේ රටවල් වැඩියෙන් ම බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් කියලා හිතෙනවා රටේ ආරක්ෂාව කියන දේ. න්‍යෂ්ටික අවි, ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරක යානා, සාගරයේ ඇති ප්‍රබල යුධ නෞවකා, අධිවේගි යුධ ගුවන් යානා, සන්නද්ධ රථ වැනි දේවල් ගැන අද බොහො රටවල් අවධානය යොමු කරන්න පටන් අරන්. ඒත් මේ කිසිම දෙයකට කළ නොහැකි දේවල් තිබෙනව. ඇත්තටම කිව්වොත් මිනිසාගේ තියුනු මොළයෙන් කළ යුතු වන මෙහෙයුම්. හරියටම රහසිගත මෙහෙයුම් කිසිවෙකුටත් නොදැනි සතුරාගේ ප්‍රධාන කදවුරු වලට පහර දී සතුරා සම්පුර්ණයෙන් ම විනාශ කොට නැවත ආ හැකි තරමේ එවා. ඉතින් ලෝකයේ සෑම රටක්ම ඒ ගැන අවධානය පසුවෙනවා. ඒ නිසා තමයි පාබල,ගුවන් හා නාවික කියන හමුදා 3 ඇරුනාම ඉතා සුවිශේෂි පුහුණවක් යටතේ පුහුණ කළ හමුදා අංශයන් නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ.

ඉතින් මේ ලිපියෙන් උත්සහ කරන්නේ එවන් හමුදා අංශ කිහිපයක් ඔබට හදුන්වා දීමටයි.